A Projekt leírása

A Nemzeti Alaptantervet áttekintve a projektbe bevont partnerintézmények oktatóival és oktatási szakembereivel megállapítható, hogy az oktatás csak általános ismereteket nyújt a környezettel, környezetvédelemmel és környezettudatossággal kapcsolatban, ám ez nem elegendő a valódi környezeti neveléshez, a környezettudatos szemlélet és életmód kialakításához. A projekt által érintett terület a vonatkozó értékleltárok és helyzetelemzések megállapításai alapján természeti és kulturális értékekben gazdag, továbbá fellelhető még az ezekhez az értékekhez kapcsolódó hagyományos életmód is, mégis benyomásaink szerint megállapítható – a makro szintű társadalmi/életmód-elemzéseknek megfelelően –, hogy a lakosság életmódjából hiányzik a környezeti felelősségvállalás.

A projekt általános célja a lakosság szemléletének és életmódjának (részleges) átformálása a környezeti felelősségvállalás és környezettudatosság irányába. A kapcsolódó részcélok úgy kerültek meghatározásra, hogy választ kínáljanak a fent megfogalmazott alapproblémá(k)ra. A projekt közvetlen és közvetett célcsoportjai számára:

 • az általános és helyi, specifikus ismeretek rendszerezése és megosztása révén
 • elméleti ismereteket és
 • hasznosítható gyakorlati megoldásokat nyújt
 • mindezt játékos-élményszerű tanulás formájában
 • learning-by-doing módszerekkel
 • oktatási programok kidolgozásán és kísérleti képzésen keresztül
 • oktatási hálózatok által
 • speciális kommunikációs kampányok szemléletformáló hatása révén
 • a közvetlen környezetükben elérhető jó gyakorlatok ötletadó és motiváló hatásán keresztül
 • határon átnyúló együttműködésben, kultúrán átívelő módon, a horizontális célok szem előtt tartásával együtt

A projekt középpontjában a környezeti nevelés és ökotudatos oktatás bevezetése, hiányának pótlása, terület specifikus ismereteket tartalmazó tanulmányok létrehozása a fenntarthatóság komplex értelmezésével (társadalom és környezet, anyagtakarékosság, energia- és víztakarékosság, fenntartható termékek, közösségépítés) valamint otthoni gyakorlatokkal. Fő elemei:

 • kapcsolódó tananyagok és kísérleti tréningek
 • e-learning képzés
 • gyakorlati oktatások
 • tanulmányutak
 • tematikus napok
 • okos telefonos alkalmazás
 • ECO-SCHOOL tudásközpontok
 • interaktív kiállítás
 • célcsoport-specifikus kommunikáció.

A projekt elemei különböző módokon kerülnek megvalósításra a projekt résztvevőkkel, melyek között magyar és szerb iskolás gyerekek, szakértők, és oktatók is szerepelnek. A kísérleti képzési program beépítését tervezzük az oktatási rendszerbe.  A kommunikációs kampány során a tapasztalatszerű, közvetett tanulást elősegítő kommunikációs elemeket részesítjük előnyben, mint a vírusfilmek, helyi termékek, illetve a „készíts filmet bármivel” és a „fenntartható változások otthonunkban” diákversenyek. Ezen kívül a projekt online kommunikációs eszközöket, megoldásokat alkalmaz, mint a közösségi média, Facebook oldal és kampány, online PR cikkek, interaktív honlap, okos telefonos alkalmazás.

A projekt által képviselt új értékek: a környezeti felelősségvállalás komplex értelmezése, bevált jó-gyakorlatok (otthoni, sajátkészítésű a nagy és drága rendszerek, termékek helyett), komplex kísérleti képzési program, gyakorlati képzés, speciális kommunikáció, interaktív kiállítás, közös virtuális tudásközpontok.

JOGI NYILATKOZAT

Ez az oldal az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg. Az oldal tartalmáért teljes mértékben az Ecocenter Alapítvány vállalja a felelősséget, és az semmilyen körülmények között nem tekinthető az Európai Unió és / vagy az Irányító Hatóság állásfoglalását tükröző tartalomnak.

      

 

A diabétesszel élő gyermekek testi-lelki egészségének megvédése