Partneri

Spomen kuća Tan

Аdresa: 21220 Bečej, Srbija, ulica Braće Tan 5-7
Telefon: +381 60 333 1261; +381 60 333 1263
Faks: +381 24 815 904
Email: office@than.rs
Web stranica: www.than.rs

Fondacija Еcocenter

Аdresa: 1118 Budimpešta, Köbölkút ulica 12.
Sedište: 3000 Hatvan, Hegyalja put 140.
Telefon: +36-1/4670356
Мobilni telefon: +36 70/ 385 5681
E-mail: Nastava: oktatas@ecocenter.hu

Projekti, projekti: info@ecocenter.hu

Zaštita životne sredine: komposztalas@ecocenter.hu

Opšta pitanja: alapitvany@ecocenter.hu

 

PRAVNA IZJAVA 

Ova web stranica je izrađena uz finansijsku podršku Evropske unije.  Sadržaj ove web stranice je isključivo odgovornost  Fondacije Ecoceter i ne odražava zvanično mišljenje Evropske unije i/ili Upravljačkog tela.